โต๊ะเต็นท์

จัดเลี้ยงอาหาร หงส์เคเทอริ่ง

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร บริการ โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้ ฯลฯ

     โต๊ะเต็นท์งานอาหาร บริการ โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้ ฯลฯ ทางเรามีอุปกรณ์เพิ่มเติมหลากหลายให้เลือกใช้ ตั้งแต่ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม และ เก้าอี้ สนใจจัดงานติดต่อเรา

อุ ป ก ร ณ์ เ พิ่ ม เ ติ ม

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

เต็นท์ ขนาด 5x12 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 7 ชุด
2,500.-

เต็นท์ ขนาด 4x8 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 4 ชุด
1,800.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

เต็นท์์ ขนาด 5x5 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 3 ชุด
1,500.-

เต็นท์์ ขนาด 4x4 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 2 ชุด
1,300.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

เต็นท์ ขนาด 3x3 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 1 ชุด
800.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว

(ราคาต่อชุด)
300.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว

แบบจับจีบ (ราคาต่อชุด)
350.-

เวทีสงฆ์

สูง60ซม 1.5ม x 8.4ม (ราคาต่อชุด)
4,500.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

พัดลม ธรรมดา

ขนาด 24 นิ้ว (ราคาต่อตัว)
500.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

พัดลม ไอน้ำ

ขนาด 24 นิ้ว (ราคาต่อตัว)
1,000.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

พัดลม ไอเย็น

(ราคาต่อตัว)
1,000.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

ร่ม สนามสีขาว

(ราคาต่อตัว)
300.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

ร่ม ขาวพื้นเมือง

(ราคาต่อตัว)
300.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

ชุดโต๊ะ , เก้าอี้ พลาสติก

คลุมผ้าขาว 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
400.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

ชุดโต๊ะ, เก้าอี้ พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
500.-

ชุดโต๊ะ, เก้าอี้ บุนวม

คลุมผ้าขาว 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
750.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

ชุดโต๊ะ,เก้าอี้บุนวม

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
800.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

ชุดโต๊ะเหลี่ยม,เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาว 8 ตัว (ราคาต่อชุด)
450.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

ชุดโต๊ะเหลี่ยม,เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 8 ตัว (ราคาต่อชุด)
500.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาว (ราคาต่อตัว)
30.-

โต๊ะเต็นท์งานอาหาร โต๊ะ เต็นท์ พัดลม เก้าอี้

เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง (ราคาต่อตัว)
35.-

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่งอุปกรณ์

จัดเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ต์ จัดเลี้ยงทำบุญบ้าน นอกสถานที่

รับจัดงานเลี้ยง หรือ จัดเลี้ยงงานบุญ ตามความต้องการของลูกค้า สามารถเลือกอาหารได้ตามที่ต้องการ เราดูแลการจัดไฃลน์อาหาร อุปกรณ์ครบครัน ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการจัดเตรียมใดๆ เพราะเราจัดการให้ทุกอย่าง เลือกสรร ตามงบประมาณที่ต้องการ วัตถุดิบคัดเลือกอย่างดี อยากได้แบบไหน บอกหงส์เคเทอริ่งนะคะ

Scroll to Top